Privacybeleid

Uw privacy is voor ons van belang 
Dit Privacybeleid regelt het gebruik door eSAY Solutions Limited van uw ("u/uw") gegevens die voor ons beschikbaar zijn in verband met uw gebruik van onze website,www.workmobileforms.com (de "Website"), ongeacht of deze rechtstreeks of via een andere domeinnaam die naar de Website doorverwijst, toegankelijk is. Verwijzingen naar "wij", "onze", "ons" in dit beleid is naar eSAY Solutions Limited. Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 04195865 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd in Lowry Mill, Lees Street, Swinton, Manchester, M27 6DB. 

 
 
Persoonlijke gegevens 
Wanneer u gebruik maakt van de Website, in het bijzonder als u een online account bij ons heeft, kunt u door in te loggen op de account persoonlijke informatie over u verstrekken, zoals uw naam, adres, geboortedatum, fax- en telefoonnummers en e-mailadres ("persoonlijke informatie"). Wij zetten ons in voor de bescherming van uw privacy en zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU) 2016/679. 
U hebt wettelijk het recht om op elk moment een kopie van uw persoonlijke informatie te vragen door te schrijven naar WorkMobile, onderdeel van eSAY Solutions Limited, Lowry Mill, Lees Street, Swinton, Manchester, M27 6DB of door contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres: wmsupport@workmobileforms.com of een ander e-mailadres dat van tijd tot tijd wordt weergegeven in het gedeelte "Contactgegevens" van de Website. U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren of bij te werken door contact met ons op te nemen op het bovenstaande adres. 
 
 
Gebruik van de informatie 
Wij (en onze vertegenwoordigers) kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor de doeleinden van: 
• de uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van de tussen u en ons gesloten overeenkomsten, inclusief de verwerking van uw bestelling(en); • u op de hoogte te stellen van eventuele updates van de WorkMobile Software; • het autoriseren van betalingen en/of het sturen van een rekening; • het onderhouden van de rekening die je bij ons hebt; • ervoor te zorgen dat onze website op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd; • het bijhouden en volgen van uw gebruik van de Website door middel van cookies (zie hieronder) 
Wij hebben het recht om uw persoonlijke informatie te gebruiken om u te voorzien van informatie, producten en/of diensten die u bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. Als u niet wilt dat wij op deze manier contact met u opnemen, kunt u 
zich afmelden door ons te allen tijde een e-mail te sturen naar wmsupport@workmobileforms.com. 
 
 
Gegevensbescherming 
Met betrekking tot de gegevens die wij hebben met betrekking tot de registratie van uw WorkMobile-account, in het kader van de Algemene Verordening inzake gegevensbescherming (EU) 2016/679, is de verantwoordelijke voor de verwerking eSAY Solutions Limited, een in Engeland geregistreerde besloten vennootschap met het nummer 4195865, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lowry Mill, Lees Street, Swinton, Manchester, M27 6DB. 
Met betrekking tot de gegevens die u in het bezit hebt binnen de dienst WorkMobile, voor het doel van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (EU) 2016/679, is de gegevensverwerker eSAY Solutions Limited, een in Engeland geregistreerde besloten vennootschap met het nummer 4195865, waarvan de maatschappelijke zetel Lowry Mill, Lees Street, Swinton, Manchester, M27 6DB is. 
Onze service is toegankelijk via het internet en is mogelijk toegankelijk voor elke gebruiker over de hele wereld. Andere gebruikers kunnen toegang krijgen tot de dienst van buiten de EER. Dit betekent dat wanneer u ervoor kiest om uw gegevens te uploaden naar de dienst, deze toegankelijk zijn van overal ter wereld en dat er dus sprake kan zijn van een overdracht van uw gegevens buiten de EER. U stemt in met een dergelijke overdracht van uw gegevens voor en door middel van dit doel. 
 
 
Leeftijdsrestricties 
Als u jonger bent dan 16 jaar, hebt u mogelijk geen account op de Service. We verzamelen niet bewust informatie van of richten ons niet specifiek op kinderen jonger dan 16 jaar. Als we ontdekken of reden hebben om te vermoeden dat u een gebruiker bent die jonger is dan 16 jaar, zullen we uw account helaas moeten sluiten. Zie onze Klantenvoorwaarden voor informatie over het beëindigen van een account. 
 

 
Openbaarmaking van uw informatie 
U stemt ermee in dat wij (en onze vertegenwoordigers) uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken: 
• in het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens kunnen bekendmaken aan de toekomstige verkoper of koper van dat bedrijf of die activa; • als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om andere voorwaarden die van toepassing zijn op onze relatie af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze klanten, onszelf of anderen te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op de bescherming tegen fraude en de vermindering van het kredietrisico; en • als wij bepalen dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of een klacht met betrekking tot uw gebruik van de Website. •  
 
"Cookies" 
Bepaalde delen van de Website maken gebruik van "cookies" om uw bezoek bij te houden en u te helpen navigeren tussen de secties. Een cookie is een klein gegevensbestand dat bepaalde websites op de harde schijf van uw computer opslaan wanneer u dergelijke websites bezoekt. Cookies kunnen informatie bevatten zoals uw gebruikers-ID en de pagina's die u hebt bezocht. De enige persoonlijke informatie die een cookie bevat, is informatie die u persoonlijk hebt verstrekt. 
We gebruiken cookies op de Website om ons in staat te stellen inhoud te leveren die specifiek is voor uw interesses en om ons een idee te geven welke delen van de Website u bezoekt en om u te herkennen wanneer u terugkeert naar de Website. Onze cookies lezen geen gegevens van de harde schijf van uw computer of lezen geen cookies die zijn aangemaakt door andere websites die u hebt bezocht. 
U kunt het accepteren van cookies weigeren door de instelling van uw browser te activeren waarmee u de instelling van cookies kunt weigeren. Als u deze instelling echter selecteert, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van de Website. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast om cookies te weigeren, zal ons systeem cookies uitgeven wanneer u de Website bezoekt. 
Let op: aanbieders van inhoud van derden kunnen ook gebruik maken van cookies waarover wij geen controle hebben. 
 
 
Beveiliging 
De Website heeft talrijke veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het misbruik en de wijziging van informatie onder onze controle, zoals wachtwoorden en firewalls, te beschermen. We kunnen echter niet garanderen dat deze maatregelen toereikend zijn of zullen blijven. We nemen de beveiliging van de gegevens echter serieus en zullen ons redelijke inspanningen getroosten om de integriteit van de door u verstrekte informatie te beschermen. 
Als u zich registreert voor het gebruik van beveiligde delen van de Website, in het bijzonder als u een online account bij ons heeft, kan het zijn dat u gevraagd wordt een wachtwoord aan te maken. U moet dit wachtwoord vertrouwelijk houden en mag het niet openbaar maken of met iemand delen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord plaatsvinden. Als u weet of vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, dient u ons hiervan onmiddellijk op het in 2.2 genoemde adres op de hoogte te stellen. Als we reden hebben om aan te nemen dat er waarschijnlijk sprake is van een inbreuk op de beveiliging of misbruik van de Website, kunnen we eisen dat u uw wachtwoord wijzigt of kunnen we uw account opschorten totdat uw identiteit is geverifieerd en het account naar tevredenheid is beveiligd. 
Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van andere websites. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt. 
 
 
Wijzigingen in het privacybeleid 
Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen door ons op de Website worden geplaatst. Het is belangrijk dat u dergelijke wijzigingen leest als en wanneer ze door ons op de Website worden geplaatst en 
als u bezwaar maakt tegen een wijziging, neem dan contact met ons op via wmsupport@workmobileforms.com. Voorwaarden